ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΛΥΚΩΝ

Βάση τούρτας 30,5x23 εκ, Tala

SKU:34.20028

5,08€

5,08€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας 30x30 εκ, Tala

SKU:34.00162

4,48€

4,48€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας 25x25 εκ, Tala

SKU:34.00161

3,11€

3,11€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας Ø 25,4 εκ, Tala

SKU:34.00158

3,31€

3,31€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας Ø 20,3 εκ, Tala

SKU:34.00157

2,68€

2,68€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας 35x35 εκ, Tala

SKU:34.00156

7,60€

7,60€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας 30x30 εκ, Tala

SKU:34.00155

5,99€

5,99€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας 25x25 εκ, Tala

SKU:34.00154

4,40€

4,40€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας 20x20 εκ, Tala

SKU:34.00153

3,02€

3,02€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας Ø 35,6 εκ, Tala

SKU:34.00152

7,65€

7,65€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας Ø 30,5 εκ, Tala

SKU:34.00151

5,99€

5,99€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας Ø 25,4 εκ, Tala

SKU:34.00150

4,26€

4,26€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Βάση τούρτας Ø 20,3 εκ, Tala

SKU:34.00149

3,46€

3,46€

*Τιμή με Φ.Π.Α.