ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΚΕΥΣΗΣ

Σχάρα GN 1/6, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00920
Τιμή Τεμαχίου:

8,22€

10,19€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:

8,22€

10,19€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Σχάρα GN 1/3, High Heat
-63%

Σχάρα GN 1/3, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00919
Τιμή Τεμαχίου:
15,95€ 19,78€

5,98€

7,42€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
15,95€ 19,78€

5,98€

7,42€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Σχάρα GN 1/2, High Heat
-63%

Σχάρα GN 1/2, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00918
Τιμή Τεμαχίου:
21,23€ 26,32€

7,96€

9,87€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
21,23€ 26,32€

7,96€

9,87€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Καπάκι επίπεδο GN 1/9, High Heat
-63%

Καπάκι επίπεδο GN 1/9, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00917
Τιμή Τεμαχίου:
10,17€ 12,61€

3,81€

4,72€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
10,17€ 12,61€

3,81€

4,72€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Δοχείο αποθήκευσης  GN 1/9 6,5 εκ, High Heat
-62%

Δοχείο αποθήκευσης GN 1/9 6,5 εκ, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00915
Τιμή Τεμαχίου:
15,27€ 18,93€

5,73€

7,10€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
15,27€ 18,93€

5,73€

7,10€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Δοχείο αποθήκευσης  GN 1/6 6,5 εκ, High Heat
-63%

Δοχείο αποθήκευσης GN 1/6 6,5 εκ, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00911
Τιμή Τεμαχίου:
20,16€ 25,00€

7,56€

9,37€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
20,16€ 25,00€

7,56€

9,37€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Καπάκι με λαβή GN 1/4, High Heat
-63%

Καπάκι με λαβή GN 1/4, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00910
Τιμή Τεμαχίου:
18,22€ 22,59€

6,83€

8,47€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
18,22€ 22,59€

6,83€

8,47€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Δοχείο αποθήκευσης  GN 1/4 10 εκ, High Heat
-63%

Δοχείο αποθήκευσης GN 1/4 10 εκ, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00909
Τιμή Τεμαχίου:
31,90€ 39,56€

11,96€

14,83€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
31,90€ 39,56€

11,96€

14,83€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Καπάκι με λαβή GN 1/3, High Heat
-63%

Καπάκι με λαβή GN 1/3, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00908
Τιμή Τεμαχίου:
23,53€ 29,18€

8,82€

10,94€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
23,53€ 29,18€

8,82€

10,94€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Δοχείο αποθήκευσης  GN 1/3 15 εκ, High Heat
-62%

Δοχείο αποθήκευσης GN 1/3 15 εκ, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00907
Τιμή Τεμαχίου:
52,68€ 65,32€

19,76€

24,50€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
52,68€ 65,32€

19,76€

24,50€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Δοχείο αποθήκευσης  GN 1/3 10 εκ, High Heat
-62%

Δοχείο αποθήκευσης GN 1/3 10 εκ, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00906
Τιμή Τεμαχίου:
38,58€ 47,84€

14,47€

17,94€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
38,58€ 47,84€

14,47€

17,94€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Δοχείο αποθήκευσης  GN 1/3 6,5 εκ, High Heat
-63%

Δοχείο αποθήκευσης GN 1/3 6,5 εκ, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00905
Τιμή Τεμαχίου:
29,77€ 36,91€

11,16€

13,84€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
29,77€ 36,91€

11,16€

13,84€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Καπάκι με λαβή GN 1/2, High Heat
-63%

Καπάκι με λαβή GN 1/2, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00904
Τιμή Τεμαχίου:
29,60€ 36,70€

11,10€

13,76€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
29,60€ 36,70€

11,10€

13,76€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Δοχείο αποθήκευσης  GN 1/2 10 εκ, High Heat
-63%

Δοχείο αποθήκευσης GN 1/2 10 εκ, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00903
Τιμή Τεμαχίου:
46,25€ 57,35€

17,34€

21,50€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
46,25€ 57,35€

17,34€

21,50€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Δοχείο αποθήκευσης  GN 1/2 6,5 εκ, High Heat
-63%

Δοχείο αποθήκευσης GN 1/2 6,5 εκ, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00902
Τιμή Τεμαχίου:
35,63€ 44,18€

13,36€

16,57€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
35,63€ 44,18€

13,36€

16,57€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Δοχείο αποθήκευσης  με 2 λαβές GN 1/3 6,5 εκ, High Heat
-63%

Δοχείο αποθήκευσης με 2 λαβές GN 1/3 6,5 εκ, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00901
Τιμή Τεμαχίου:
46,78€ 58,01€

17,54€

21,75€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
46,78€ 58,01€

17,54€

21,75€

*Τιμή με Φ.Π.Α.
Δοχείο αποθήκευσης  με λαβή GN 1/3 6,5 εκ, High Heat
-63%

Δοχείο αποθήκευσης με λαβή GN 1/3 6,5 εκ, High Heat

Κωδικός HorecaNext:
92.00900
Τιμή Τεμαχίου:
45,69€ 56,66€

17,13€

21,24€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:
45,69€ 56,66€

17,13€

21,24€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Καπάκι δοχείου GN 1/6, ColdFest

Κωδικός HorecaNext:
92.00805
Τιμή Τεμαχίου:

7,92€

9,82€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:

7,92€

9,82€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Καπάκι δοχείου GN 1/3, ColdFest

Κωδικός HorecaNext:
92.00804
Τιμή Τεμαχίου:

14,80€

18,35€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:

14,80€

18,35€

*Τιμή με Φ.Π.Α.

Καπάκι δοχείου GN 1/2, ColdFest

Κωδικός HorecaNext:
92.00803
Τιμή Τεμαχίου:

17,66€

21,90€

*Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Τιμή Τεμαχίου:

17,66€

21,90€

*Τιμή με Φ.Π.Α.