ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πολιτική Επιστροφών

Μπορώ να επιστρέψω ένα προϊόν;

Δικαιούστε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε αντικατάσταση τους, με χρέωση της εταιρείας μας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

εάν δεν είναι τα είδη που παραγγείλατε, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου,

εάν η συσκευασία τους είναι κατεστραμμένη ή έχουν κάποιο εμφανές ελάττωμα, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου,

εάν έχουν κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελλείπει κάποια από τις ιδιότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ μας, εντός 2 ετών από την παράδοση του πράγματος ή για τους λόγους που αναφέρονται στην εμπορική εγγύηση που συνοδεύει το προϊόν, εντός του χρονικού διαστήματος που  αναγράφεται σε αυτήν. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβαρύνεστε το κόστος μεταφορικών προς την εταιρεία μας.

Διαδικασία Επιστροφών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).


Τα προϊόντα επιστρέφονται συμπληρώνοντας και καταχωρώντας την αίτηση επιστροφής προϊόντος.
Αναλόγως των λεπτομερειών του αιτήματός σας θα σας αποσταλεί email με περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο επιστροφή των προϊόντων σε εμάς και την επισκευή ή την αντικατάστασή τους ή την επιστροφή χρημάτων, εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, αυτή θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους (δηλαδή με επιστροφή μετρητών σε περίπτωση που η αγορά εξοφλήθηκε με τραπεζική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ακύρωση χρέωσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση αγοράς με χρέωση τέτοιας κάρτας κ.ο.κ.) με επιμέλεια της εταιρείας μας.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης του τιμήματος μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, η υποχρέωση της εταιρείας μας για την επιστροφή του ποσού, εξαντλείται στην δήλωση της ακύρωσης της συναλλαγής προς συνεργαζόμενη με εμάς τράπεζα που εξυπηρετεί τις συναλλαγές μας (η οποία εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με εσάς).

Η εταιρεία μας κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας τράπεζα η οποία ρυθμίζεται από την σύμβαση της τράπεζας με εσάς.

Συνοδευτικά έγγραφα

Προκειμένου να αντικατασταθεί το προϊόν, απαιτείται:

να κρατήσετε και να μας στείλετε  όλα τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Τιμολόγιο κ.ο.κ) καθώς και τη συσκευασία του, εάν το επιστρέφετε είτε επειδή αυτή έχει καταστραφεί είτε επειδή τα προϊόντα δεν είναι αυτά που παραγγείλατε είτε  επειδή υπάρχει κάποιο εξωτερικό ελάττωμα, 

εν είναι ηλεκτρική συσκευή – μηχάνημα, να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (serial No.) 

τo προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί και 

να τραβήξετε 3 φωτογραφίες, σε περίπτωση που το προϊόν έχει εμφανές ελάττωμα και να τις επισυνάψετε στην αίτηση επιστροφής προϊόντος